Liczba odwiedzin strony: 34146 Osób na stronie: 5
 

Kancelaria radcy prawnego
Robert Aleksandrzak 

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 106 poz. 678 - Zakazy lub ograniczenia lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie wprowadza zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące. §   2.  1. Użyte w rozporządzeniu skróty i określenia oznaczają:   1)   ADIZ - (Air Defense Identification Zone) strefę identyfikacji obrony powietrznej;   2)   ALFA SCRAMBLE - hasło do startu statków przechwytujących stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING systemu obrony powietrznej;   3)   AMC Polska - (Airspace Management Cell) Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;   4)   ATS - (Air traffic services) służby ruchu lotniczego;   5)   AUP - (Airspace Use Plan) plan użytkowania przestrzeni powietrznej;   6)   D - (Danger Area) strefę niebezpieczną, obejmującą część polskiej przestrzeni powietrznej nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi, w której prowadzona jest działalność wojskowa niebezpieczna dla lotnictwa;   7)   FL - (Flight Level) poziom lotu;   8)   FPL - (Filed Flight Plan) zgłoszony plan lotu;   9)   GARDA - hasło, na jakie statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej;   10)  ICAO - Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego;   11)  Instytucja - Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która zapewnia służby ruchu lotniczego, na podstawie odrębnych przepisów;...
Monitor Polski 2009 Nr 63 poz. 850 - Zmiana nazwy Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu" z siedzibą w Warszawie
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu" z siedzibą w Warszawie (M.P. z dnia 1 października 2009 r.) Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że uchwałą Rady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2009 r. nr 139/V/2009 zmieniona została nazwa Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu" na Wydawnictwo "Znaki Czasu". ______ 1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.
KRS 0000359012 - P-2 SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
P-2 SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CHEŁMŻYŃSKA 180 A/211 04-464 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359012
KRS 0000359011 - STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ GORZÓW WIELKOPOLSKI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ GORZÓW WIELKOPOLSKI STOWARZYSZENIE 2010-06-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JAGIELLOŃCZYKA 8/330,331 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI M. GORZÓW WIELKOPOLSKI M. GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
599-107-02-91 210222703 0000359011
KRS 0000359010 - "BRYLANT" IVAN MOCHERNYUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"BRYLANT" IVAN MOCHERNYUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2010-06-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MAZANIEC 6 32-300 OLKUSZ OLKUSZ OLKUSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359010
KRS 0000359009 - NETPROFIS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NETPROFIS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WOJCIECHA GERSONA 19/1 85-305 BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
953-261-32-80 340776645 0000359009
KRS 0000359008 - PRODUCENT KOSMETYKÓW NATURALNYCH "KORANA" N.H.A. NICPOŃ SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRODUCENT KOSMETYKÓW NATURALNYCH "KORANA" N.H.A. NICPOŃ SP. J. SP. J. 2010-06-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SPÓŁDZIELCZOŚCI 20 40-642 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359008